facebook 聯絡我們 藏品出售 最新消息 關於我們 主頁
 
 
電話查詢:+852 9097 2503
 
已售藏品及收藏專區
 
2018年2月
 
2017年12月
 
2017年9月
 
2017年8月
 
2017年7月
 
 
 
 
 
 
 
漢 羊玉杯
藏品編號:JE 1801
 
售價售價:$200,000

明 銅鎏金佛像
藏品編號:JE 1802
 
售價: $100,000
漢 玉角杯
藏品編號:JE 1803
 
售價: HK$50,000
漢 和田玉璧
藏品編號:JE 1804
 
售價: HK$50,000
晉 秘色瓷枕
藏品編號:JE 1805
 
售價: HK$40,000
北宋 魂瓶
藏品編號:JE 1806
 
售價: HK$50,000
明 玉壺
藏品編號:JE 1807
 
售價: HK$30,000
 
 

COPYRIGHT@2017 淘珍寶 ANTIQUE STORE 版權所有 不得轉載